Företag

Produktblad

Power Plate Fitstop™

Sittsjukan- den nya hälsofaran

Begreppet ”Sittsjukan” som myntats inom den vetenskapliga världen är en ofta använd beskrivning av metabolt syndrom och de många olika skadliga effekterna av en allt för stillasittande livsstil. Metabolt syndrom är samlingsnamnet för ett antal faktorer som ökar risken för insjuknande i hjärt-, och kärlsjukdomar mm.

Livsfarligt att sitta stilla
Ett stort antal undersökningar, såväl tvärsnittstudier som prospektiva studier, visar nu att stillasittandet i sig, d.v.s. oberoende av motionsvanor, ökar risken för övervikt, bukfetma, metabolt syndrom, insjuknande i typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom, liksom för mortalitet i hjärt-kärlsjukdom och total mortalitet. I en prospektiv australiensisk studie med 8 800 friska vuxna över 25 års ålder fann man att sitta och titta på TV mer än 4 timmar per dag var associerat med 46 % högre risk att avlida inom 7 år och 80 % högre risk att avlida i hjärt-kärlsjukdom inom samma tidsperiod. I analysen tog man hänsyn till t.ex. rökvanor, matvanor, alkohol, utbildning och motionsvanor. Beräkningar utifrån australiensiska data visar att varje timmes stillasittande framför en TV förkortar livet med 22 minuter hos kvinnor och män över 25 år.

En stillasittande livsstil och brist på fysisk aktivitet kan bidra till eller vara en riskfaktor för:

 • Ångest
 • Diskbråck
 • Tjocktarmscancer
 • Djup ventrombos (blodpropp)
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Njursten
 • Högt blodtryck
 • Depression
 • Diabetes
 • Lipidrubbningar( förhöjda plasmahalter och totalkolestrol)
 • Benskörhet
 • Fetma

Aktivitet och rörelse är livsviktigt

För att motverka denna negativa utveckling har PowerPlate, världsledande inom vibrationsteknologi, forskat fram aktivitetsprogram som är både effektiva och enkla.

FitStop™ är utformad för att vitalisera medarbetarna under arbetsdagen och förebygga de negativa effekterna av stillasittande arbete. PowerPlate my7 FitStop innehåller enkla övningar som visas på en pekskärm med pedagogiska instruktioner och kan utföras i normala arbetskläder. Medarbetarna rekommenderas att göra 2-3 FitStop™ per dag.

Att utföra 2-3 FitStop per dag kan:

 • Frigöra spänningar i nacke och rygg
 • Förbättra rörlighet
 • Minska stelhet och trötthet
 • Förbättra hållning
 • Vitalisera av kropp och själ   

FitStop™  består av enkla förprogrammerade övningar, för att hjälpa till att motverka de vanligaste problemen med långvarigt sittande eller inaktivitet. De är snabba, lätta att följa och ger maximal effekt på kort tid.

FitStop™ programmen är korta och består av 4 olika ca 3 minuters övningsserie på Power Plate.

 • Relax
 • Energize

Sittsjukan-den nya hälsofaran Prof. Mai-Lis Hellenius

Källhänvisning:
1) Sitting Time and All-Cause Mortality Risk in 222 497 Australian Adults (2012)
2) Global status report on noncommunicable disease. WHO (2010)
3) Sitting time and mortality from all causes, cardiovascular disease, and cancer. (2009)